اندازه دایره لغات انگلیسی خود را تخمین بزنید!

وب سایت TestYourVocab.com همان طوری که از اسمش پیداست برای این طراحی شده تا پس از طی کردن سه مرحله ساده, تعداد لغات انگلیسی که شما کامل به آن مسلط هستید را تخمین بزند. در مراحل انجام تست صادق باشید و لغاتی را که قبلا

بیشتر بخوانید